WEDA S pumps range - For web

Elektriske nedsenkbare pumper

Merke

Atlas copco

Slitasjemotstand

Impellere av høykrom (55 HRC)

Vekt

40 % lettere